filtry

Urządzenia filtrujące są używane od dłuższego czasu, ale nadal są szeroko stosowane. Urządzenia filtrujące służą do usuwania cząstek z powietrza i wody, które następnie przekazywane są do filtrów mokrych. Filtry mokre mogą być filtrami wkładowymi lub workowymi.

Filtry kieszonkowe są małe i łatwe do przenoszenia. Mogą być używane do użytku osobistego w domu lub podczas podróży. Filtry są ważne dla każdej branży, szczególnie dla tych, które mają dużo materiałów niebezpiecznych. Proces filtracji można przeprowadzić ręcznie lub przy pomocy maszyn.

Urządzenia do odpylania na sucho i filtracja na mokro to dwa rodzaje filtrów, które są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Oba pełnią tę samą funkcję – zbierają cząsteczki kurzu i zanieczyszczeń z powietrza.

Na bazie ponad 30-letniego doświadczenia dostarczamy wszystkie rodzaje worków, kieszeni i mat filtracyjnych do dostępnych typów urządzeń odpylania suchego oraz filtracji mokrej. Wejdź na stronę technolog-woku.pl i zapoznaj się z nasza ofertą.

Urządzenie do zbierania suchego pyłu to maszyna, która wykorzystuje filtry do zbierania cząstek pyłu, podczas gdy filtracja na mokro odbywa się za pomocą wody w celu odfiltrowania zanieczyszczeń, takich jak bakterie, grzyby, wirusy i chemikalia. Celem urządzeń do zbierania suchego pyłu jest wychwytywanie i zatrzymywanie pyłu, gruzu i innych cząstek stałych.

System filtracji na mokro wykorzystuje różne metody do odfiltrowywania cząstek z cieczy. Wykorzystuje połączenie osadzania grawitacyjnego i fizycznej separacji.

Urządzenia do odpylania na sucho są zwykle stosowane w branżach, w których występuje dużo suchego pyłu, takich jak produkcja, podczas gdy systemy filtracji na mokro są stosowane w branżach, w których stosuje się płynne chemikalia i inne płyny.

Filtry mokre można spotkać w przemyśle farmaceutycznym, szpitalach i obiektach przemysłowych. Służą również do usuwania bakterii z wody. Odpylanie na sucho to proces usuwania pyłu z otoczenia za pomocą filtra. Filtracja na mokro to proces usuwania zanieczyszczeń z wody lub innych cieczy poprzez przepuszczanie ich przez medium.

Oto kilka zastosowań urządzeń do zbierania suchego pyłu i filtracji na mokro:

– Do usuwania cząstek stałych z powietrza w domach, szpitalach i szkołach

– Do usuwania bakterii z wody używanej w szpitalach i szkołach

– Do filtrowania osadów zanim dostaną się do dróg wodnych

– W aptekach, aby odfiltrować szkodliwe substancje, takie jak rtęć lub ołów, które mogą zanieczyścić leki

– Do celów przemysłowych, do odfiltrowywania osadów, takich jak cząstki metali

Najpopularniejszym rodzajem filtrów są worki filtracyjne. Są one wykonane z cienkiej, porowatej tkaniny, która jest impregnowana sproszkowanym materiałem. Materiał ten zatrzymuje cząsteczki kurzu i umożliwia im przejście przez worek filtrujący do komory zbiorczej.

Drugim rodzajem filtrów są wkłady filtracyjne. Mają one zewnętrzną osłonę, która zawiera wstępnie zapakowany, granulowany materiał filtrujący, taki jak węgiel aktywny lub żel krzemionkowy. W obudowie znajdują się również otwory, przez które może przepływać powietrze, ale przedostają się tylko cząsteczki kurzu, które zostaną wychwycone przez materiał filtrujący wkładu.

Trzecim rodzajem filtrów są filtry kieszeniowe, które można umieścić na niewielkich powierzchniach i przefiltrować wodę oraz inne płyny, takie jak oleje, tłuszcze i chemikalia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here