Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wiadomo na pewno, że odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje również osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania zawodowych obowiązków, nawet wtedy, kiedy nie są zatrudnione z tytułu umowy z pracodawcą. Pamiętaj jednak, że istnieją zupełnie inne przesłanki, w obliczu których możesz mieć problem z otrzymaniem tego rodzaju świadczenia. Sprawdź, kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy Ci nie przysługuje.

Kto nie otrzyma odszkodowania za wypadek w pracy?

Jeśli do wypadku w pracy doszło w wyniku Twojego niedbalstwa, nie otrzymasz odszkodowania. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy osób, które nie zachowały należytej staranności czy odpowiedzialności albo wykonywały zawodowe obowiązki bez uprawnień i zgody, czy wiedzy pracodawcy. Zasadne są tutaj przepisy BHP i jeśli nie były przestrzegane w momencie wypadku w pracy, świadczenie odszkodowawcze raczej nie zostanie przyznane.

Co więcej, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie należy się osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku po godzinach pracy i bez wiedzy oraz zgody pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje również osobom, które w chwili wypadku były pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.

Kto odpowiada za wypadek przy pracy?

To pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków w miejscu zatrudnienia. Pamiętajmy jednak, że większość wypadków w pracy następuje w wyniku niewłaściwego zachowania samych pracowników. Wykonywanie obowiązków bez uprawnień, niezachowanie należytej staranności, brak przestrzegania przepisów BHP, to tylko niektóre przyczyny wypadków. Warto wiedzieć, że za wypadek w pracy może zostać ukarany nie tylko pracownik, na przykład brakiem odszkodowania, ale również pracodawca.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl

Więcej informacji: https://szansadzieciom.pl/pomoc-frankowiczom-jak-uniewaznic-kredyt-frankowy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here