Jakie są znaczniki HTML?
Jakie są znaczniki HTML?

Jakie są znaczniki HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Składa się z różnych znaczników, które określają strukturę i wygląd treści na stronie. W tym artykule omówimy kilka najważniejszych znaczników HTML i ich zastosowanie.

1. Znacznik <html>

Znacznik <html> jest podstawowym znacznikiem HTML i definiuje początek i koniec dokumentu HTML. Wszystkie inne znaczniki HTML powinny znajdować się wewnątrz tego znacznika.

2. Znacznik <head>

Znacznik <head> zawiera informacje o dokumencie HTML, takie jak tytuł strony, styl CSS, skrypty JavaScript i inne metadane. Ten znacznik nie jest widoczny na stronie, ale jest ważny dla przeglądarek i wyszukiwarek.

2.1 Znacznik <title>

Znacznik <title> definiuje tytuł strony, który jest wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki. Jest to również ważne dla wyszukiwarek, ponieważ tytuł strony jest często wykorzystywany jako nagłówek w wynikach wyszukiwania.

3. Znacznik <body>

Znacznik <body> zawiera całą widoczną treść strony internetowej, taką jak tekst, obrazy, linki i inne elementy. To wewnątrz tego znacznika umieszczamy większość znaczników HTML.

3.1 Znacznik <h1> – <h6>

Znaczniki <h1> – <h6> są używane do tworzenia nagłówków o różnych poziomach ważności. <h1> jest najważniejszym nagłówkiem, a <h6> jest najmniej ważnym. Nagłówki są ważne dla SEO, ponieważ pomagają wyszukiwarkom zrozumieć strukturę i tematykę strony.

3.2 Znacznik <p>

Znacznik <p> jest używany do tworzenia akapitów tekstu. Jest to jeden z najczęściej używanych znaczników HTML i służy do organizowania treści na stronie.

3.3 Znacznik <a>

Znacznik <a> jest używany do tworzenia linków. Możemy użyć atrybutu „href” wewnątrz tego znacznika, aby określić adres URL, do którego ma prowadzić link.

3.3.1 Atrybut „target”

Atrybut „target” w znaczniku <a> pozwala określić, jak ma być otwarty link. Na przykład, jeśli ustawimy „target” na „_blank”, link zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.

4. Znacznik <img>

Znacznik <img> jest używany do wyświetlania obrazów na stronie. Atrybut „src” wewnątrz tego znacznika określa adres URL obrazu.

4.1 Atrybut „alt”

Atrybut „alt” w znaczniku <img> jest używany do dostarczenia alternatywnego tekstu, który jest wyświetlany, gdy obraz nie może być załadowany. Jest to ważne dla dostępności i SEO.

5. Znacznik <ul>

Znacznik <ul> jest używany do tworzenia listy punktowanej. Każdy element listy powinien znajdować się wewnątrz znacznika <li>, który jest używany do definiowania poszczególnych punktów listy.

6. Znacznik <table>

Znacznik <table> jest używany do tworzenia tabel na stronie. Znacznik <tr> definiuje wiersze tabeli, a znacznik <td> definiuje komórki w tych wierszach.

6.1 Znacznik <th>

Znacznik <th> jest używany do tworzenia nagłówków kolumn w tabeli. Jest to ważne dla dostępności i pomaga zrozumieć strukturę tabeli.

7. Znacznik <form>

Znacznik <form> jest używany do tworzenia formularzy na stronie. Możemy użyć różnych typów pól formularza, takich jak pola tekstowe, pola wyboru, przyciski, itp.

7.1 Atrybut „action”

Atrybut „action” w znaczniku <form> określa adres URL, do którego zostaną przesłane dane formularza po jego wysłaniu.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kilka podstawowych znaczników HTML i ich zastosowanie. Znaczniki

Znaczniki HTML to elementy używane do strukturyzowania i formatowania treści na stronach internetowych. Poniżej znajduje się wezwanie do działania dotyczące znaczników HTML oraz link tagu HTML do strony https://www.bezpieczenstwopubliczne.pl/:

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi znacznikami HTML, które umożliwiają tworzenie interaktywnych i estetycznych stron internetowych. Aby utworzyć link do strony https://www.bezpieczenstwopubliczne.pl/, użyj poniższego kodu HTML:

Tekst linku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here